Evd Lab Xidmet kicik

Az1014, Bül – Bül prospekti – 83

Baş Həkim            tel:597-27-46

Müavin                 tel:597-33-28

Qeydiyyat Şöbəsi   tel:597-35-20