Evd Lab Xidmet kicik

Az1012, H.Zərdabi küç., 31/61

Müdir            tel: 431-61-14; 431-24-25

Müavin          tel: 431-29-25;431-16-09

Laboratoriya   tel:431-29-92;430-31-97