Evd Lab Xidmet kicik

Az1012, Şərifzadə küç., 10
Baş həkim          t;530-41-64
Qəbul şöbəsi      t;537-08-11 (dax.2830)

Az1010, Z.Əliyeva pr-ti., 42
Baş həkim                 t;498-72-41 ; 498-85-92
Qəbul şöbəsi             t;493-49-80
Reanimasiya             t; 598-50-13
Yoluxucu şöbəsi        t;493-42-81
Neftrologiya şöbəsi    t;439-16-10

Az1063, Lok-Batan qəs.,28 may küç.,30
Baş həkim                 t;445-31-09
Baş həkim müavini     t;445-34-11 ; 445-30-12
Qəbul şöbəsi             t;445-31-12 ;445-34-18
Stasionar                  t;445-38-18

Az1040, Bakıxanov qəs., S.Suşinski küç.,6
Baş həkim           t;425-39-37
Qəbul şöbəsi       t;425-38-85;425-38-79
Poliklinika           t;428-12-48;428-40-51

Az1072, Koroglu Rəhimov küç.,11
Baş həkim           t;564-63-51
Qəbul şöbəsi      t;564-63-91;564-83-95
Kafedra               t;564-82-71

Az1110, S.Vurğun küç., 956-cı məhəllə
Baş həkim                  t; 595-38-58
Baş həkim müavini      t; 595-21-96
Qəbul şöbəsi              t; 595-38-78 ;595-38-56
Reanimasiya               t; 595-38-74;595-38-53


Az1065, Sahbazi küç.,95
Baş həkim          t;510-10-00
Qəbul şöbəsi     t;539-15-18, 538-32-58
Reanimasiya      t;539-15-38